Czy z pomocy po suszy w postaci preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji można skorzystać tylko po suszy?

Więcej o pomocy po suszy z 2020 roku:

Pomoc po suszy 2020 to kredyt na wznowienie produkcji

Nic podobnego. Jest to kredyt dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

ARiMR opracowała „Zasady udzielania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02)”.

Zainteresowani znajdą je w załączniku pod tekstem.

Jak wynika z informacji agencji sporządzonej 28.12.2020 r., w 2020 nie udzielono żadnego kredytu KO1, a kredytów z linii KO2 udzielono 5 933 na kwotę 550 858,44 tys. zł.