Przyjęty wczoraj przez rząd projekt zmian w ustawie o płatnościach dostosowuje ją do rozporządzenia unijnego, pozwalającego na wypłatę tych jednorazowych płatności.

Warunki przyznawania wsparcia są identyczne z warunkami przyznawania krajowych płatności uzupełniających na rok 2012.

Może ono być przyznane rolnikom z tych sektorów, dla których w r. 2012 zatwierdzono krajowe płatności uzupełniające. Wsparcie krajowe w 2013 roku będzie realizowane w sektorach: sektor I (obejmuje m.in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate), sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą), sektor chmielu, sektor skrobi ziemniaczanej, sektor tytoniu.

Dzięki temu utrzymana zostanie ciągłość wsparcia z budżetu krajowego sektorów, w których dotychczas stosowane były płatności krajowe – uzasadnia potrzebę nowelizacji rząd.

Środki finansowe przeznaczone na przejściowe wsparcie krajowe zostaną określone w projekcie budżetu na 2014 r.

Wnioski o jego przyznanie będzie można składać od 15 marca do 15 maja br. (na jednym formularzu obejmującym również inne rodzaje płatności).

W latach 2004-2011 na wsparcie w ramach krajowych płatności uzupełniających przeznaczono ponad 31 mld zł, w 2012 r. – 690 mln euro. Maksymalna kwota pomocy w 2013 r. może wynieść ok. 480 mln euro. „Oznacza to, że w przypadku, gdyby Polska skorzystała z możliwości realizacji przejściowego wsparcia krajowego na maksymalnym, dopuszczonym przepisami unijnymi poziomie, w 2013 r. na płatności krajowe zostałaby przeznaczona kwota o ok. 210 mln euro niższa niż w 2012 r. Ponieważ, w związku z dochodzeniem do pełnego poziomu płatności zgodnie z harmonogramem określonym w art. 121 rozporządzenia nr 73/2009, w 2013 r. wzrośnie poziom wsparcia w ramach płatności finansowanych z budżetu unijnego (i wyniesie 100 proc. poziomu stosowanego w państwach UE-15), łączny poziom płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (płatności finansowane z budżetu unijnego oraz płatności finansowane z budżetu krajowego) w 2013 r. byłby wówczas zbliżony do poziomu płatności w 2012 r.” – podano w uzasadnieniu projektu.

Jak podkreślono, wysokość wsparcia krajowego będzie uzależniona od możliwości budżetu państwa, płatności zostaną zrealizowane w 2014 r. ze środków, które zostaną uwzględnione w budżecie na 2014 r.