Negocjacje na temat kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej idą opornie. O efektach ostatniego, zorganizowanego w dniach 26-27 maja br., posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, gdzie negocjowano warunki nowej WPR po 2022 r. można przeczytać tu:

Zaraz po tym, jak ogłoszono wyniki majowych negocjacji, rolnicy z Copa i Cogeca wyrazili publicznie swoją frustrację z powodu braku porozumienia politycznego w ramach negocjacji trójstronnych dotyczących WPR i wskazali, że to komisarz ds. rolnictwa jest bezpośrednio odpowiedzialny za te komplikacje.

Tymczasem Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa broni się na Twitterze, zdradzając co tak naprawdę dzieli negocjujących przyszły wspólnotowy budżet rolny.

- Jednym ze spornych punktów w negocjacjach WPR jest obowiązkowa płatność redystrybucyjna dla małych gospodarstw. Gospodarstwa małe, do 10 ha, zyskałyby 7 proc. dopłat bezpośrednich, ale gospodarstwa wielkie, powyżej 1000 ha, musiałyby stracić na ten cel 5 proc. No i jest opór - napisał na Twitterze Wojciechowski.

- Z wyliczeń urzędników wynika, że przy płatności redystrybucyjnej 10 proc., do 100 ha są zyski, powyżej 100 ha straty - dodał.

Na czym polega płatność redystrybucyjna?

Jak wyjaśnia Komisja Europejska na swoich stronach: większość gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej ma poniżej 28 hektarów, co oznacza, że nie mogą one korzystać z efektu skali. Aby uporać się z tym problemem, kraje UE mogą zdecydować się na wsparcie mniejszych rolników za pomocą płatności redystrybucyjnej.

Na płatności redystrybucyjne na rzecz mniejszych rolników kraje UE mogą przeznaczyć do 30 proc. swojego pułapu krajowego środków na wsparcie dochodu. Płatności te dotyczą kilku pierwszych hektarów gospodarstwa, co oznacza, że wszystkie hektary poniżej progu otrzymują dodatkowe wsparcie; próg ten określa dane państwo członkowskie. Pomaga to drobnym rolnikom, ponieważ większa część hektarów w ich gospodarstwach będzie kwalifikować się do otrzymania wyższych płatności.

Liczba hektarów, z tytułu których można przyznać tę płatność, jest ograniczona do progu określonego przez organy krajowe (30 hektarów lub średnia wielkość gospodarstwa rolnego w danym państwie, jeżeli wartość ta przekracza 30 hektarów). Kwota na hektar jest ustalana przez każdy kraj UE i nie może przekraczać 65 proc. średniej płatności na hektar. Kwota dopłaty uzupełniającej na hektar jest różna w zależności od kraju.

Rozmowy w sprawie reformy systemu wsparcia dla rolnictwa mają być wznowione w czerwcu.