Jak informuje Agencja w rozpoczętym 15 kwietnia br. naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" zgłosiło się 1496 zainteresowanych, którzy ubiegają się o przyznanie im ponad 300 mln zł wsparcia. Wnioski o taką pomoc przyjmowane są w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Limit środków na takie wsparcie wynosi ok. 2 mld zł.

Natomiast 23 kwietnia zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych".

- Nabór ten prowadzony był przez ARiMR od 27 marca w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Do 23 kwietnia, rolnicy z tych terenów złożyli w swoich oddziałach regionalnych 7822 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im 1,26 mld zł wsparcia. Dostępna pula środków na taką pomoc wynosi ok. 537 mln zł. Liczba złożonych wniosków jak i wynikająca z nich kwota pomocy zwiększą się zapewne, bowiem część rolników zdecydowała się na wysłanie swoich wniosków za pośrednictwem poczty i minie trochę czasu, zanim wszystkie one dotrą do ARiMR - informuje.