To nowy rodzaj płatności, przewidywanych w projekcie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jakie mają obowiązywać od 2015 roku.

Stosowny zapis przewiduje, że płatność będzie przysługiwała rolnikowi, jeżeli jego łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do JPO jest większa niż 3 ha. Płatność dodatkowa przysługuje do powierzchni gruntów nie większej niż 30 ha, pomniejszonej o 3 ha.

Jak czytamy w uzasadnieniu, wsparcie w ramach płatności dodatkowej będzie „ukierunkowane na grupę gospodarstw małych i średnich. Pozwoli to na skuteczniejsze wspieranie dochodów tych gospodarstw, które nie osiągają takich korzyści wynikających ze skali produkcji, jak gospodarstwa największe, niemniej jednak mają szanse na trwały rozwój”.

Dodano też, że to rodzaj wparcia fakultatywnego, a o sposobie jego ewentualnego wdrożenia państwo członkowskie może decydować corocznie.

Jak wcześniej informowało Ministerstwo Rolnictwa, wsparcie dodatkowe ma wynosić 41 euro na ha i trafić do 68 proc. beneficjentów płatności w Polsce.