Jak informuje resort rolnictwa, decyzja o przedłużeniu naboru wniosków o dopłaty do końca maja br. jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej.

Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 r. Stosowne rozporządzenie zostało podpisane i oczekuje na publikację.

Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 r., płatność będzie zmniejszona o 1 proc. należnej kwoty.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Jeszcze nie wszyscy otrzymali pełne przyznane im stawki. Realizacja płatności końcowych za 2021 rok będzie trwać do 30 czerwca 2022.

Według szacunków, do 9 maja br. do ARiMR dotarło niewiele ponad 642 tys. wniosków o dopłaty za 2022 r.

Najwięcej takich wniosków, jak dotychczas złożyli rolnicy w woj. mazowieckim i lubelskim. Najmniej w woj. lubuskim i opolskim.

Przypomnijmy, w tym roku rolnicy mogą skorzystać z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach płatności za zazielenienie.

Nowość, czyli UPP

W tym roku można też ponownie wnioskować o uzupełniającą płatność podstawową do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, a także do wybranych upraw.

• zboża,

• rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja,

• rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny,

• rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita,

• rośliny strączkowe pastewne,

• len włóknisty i oleisty,

• konopie włókniste,

• rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których gatunki są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

• rośliny motylkowate drobnonasienne,

• rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych,

• trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy,

• mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Będzie ona też przysługiwała do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin pod warunkiem, że rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz); roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zabiegu mechanicznego do 31 sierpnia, w którym został złożony wniosek o płatność i uprawa nie jest prowadzona dłużej niż 1 rok.

Kredyt Inwestycyjny – sprawdź ofertę Credit Agricole

Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie co najmniej 1 ha gruntów kwalifikujących się do płatności przy czym powierzchnia minimalna pojedynczej działki rolnej to 0,10 ha. W odniesieniu do rolników otrzymujących wsparcie związane z produkcją zwierzęcą nie jest wymagana minimalna wielkość gospodarstwa ale minimalna kwota płatności nie może być niższa niż 200 Euro.