Nabór wniosków realizowany jest w ramach pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów (ang. Project Support Facility - PSF) na lata 2020-2022.

W komunikacie czytamy, że priorytetem PSF w tegorocznej edycji jest wsparcie projektów stworzonych przez młodych lub adresowanych do młodych ludzi w regionie Bałtyku. Wnioskodawcami mogą być m.in. działające od co najmniej dwóch lat organizacje młodzieżowe, organizacje współpracujące lub mające zamiar podjąć współpracę z młodzieżą, instytucje edukacyjne, władze centralne, regionalne lub lokalne.

"Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch - oprócz Polski - partnerów z państw członkowskich regionu Morza Bałtyckiego, a maksymalna kwota dofinansowania to 65 tys. euro" - dodano.

Resort zaznaczył, że PSF został utworzony przez kraje członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Dodano, że zgłaszane projekty mogą dotyczyć trzech długofalowych priorytetów RPMB, którymi są tożsamość regionalna, bezpieczny i stabilny region, a także zrównoważony i dobrze prosperujący region.

W komunikacie resortu rolnictwa i rozwoju wsi zaznaczono, że szczegółowe informacje o tegorocznym naborze do PSF są dostępne na stronie internetowej https://www.cbss.org/psf/.