Podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 r. minął w czwartek 15 maja br. Do tego dnia biura powiatowe ARiMR w całym kraju przyjęły od rolników ponad 1,334 mln takich wniosków. Część rolników wysłała wnioski pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Jeszcze przez kolejne 25 dni roboczych, czyli do 9 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności, ale już z sankcjami finansowymi. Należna rolnikowi dopłata będzie wtedy obniżona o 1% za każdy roboczy dzień spóźnienia.

W okresie od 16 maja do 9 czerwca br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski bez sankcji od tych rolników, u których w gospodarstwach wystąpiły nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej. Rolnik powinien na piśmie poinformować Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu takich okoliczności w terminie dziesięciu dni roboczych od daty ustania tych okoliczności oraz dołączyć dowody potwierdzające ich wystąpienie.

Źródło: ARiMR