Jak już informowaliśmy, wciąż nie wiadomo, ile będzie kosztowało wdrażanie „Dobrostanu zwierząt” z PROW.

Więcej:

Ile kosztują plany „Dobrostanu zwierząt”, czyli co prostuje MRiRW?

Koszt wdrażania „Dobrostanu zwierząt” wielką niewiadomą – aż do końca

Jak potwierdza Ministerstwo Rolnictwa w kolejnej informacji na ten temat, „odpowiedź na zadane pytania w odniesieniu do bieżącej i finalnej sytuacji związanej z wysokością wypłaconych kosztów transakcyjnych nie jest obecnie możliwa. Niemniej jednak projektując działanie, w tym zakładając, że część budżetu działania będzie przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt wzięto pod uwagę możliwe maksymalne obciążenie budżetu tymi kosztami. Stąd też wprowadzone zostały limity wysokości wypłaconych kosztów transakcyjnych tj. do 15% wypłaconej płatności dobrostanowej i do 1000 zł na plan.

Rok 2020 jest pierwszym rokiem realizacji działania i trudno jest oszacować, w jakim stopniu rolnicy przystępujący do realizacji działania spełnią wymogi poszczególnych wariantów, a co za tym idzie w jakiej wysokości będzie im wypłacona płatność dobrostanowa i refundacja kosztów transakcyjnych. Niemniej jednak należy zauważyć, że zarówno wprowadzone limity dla kosztów transakcyjnych, jak również to, że największą popularnością cieszy się wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas, dla którego nie jest wymagane sporządzenie planu poprawy dobrostanu zwierząt, wpływają na to, że  pula środków przeznaczona stricte na działania związane z zapewnieniem zwierzętom podwyższonych warunków utrzymania zostanie w nieznacznym stopniu wykorzystana na refundację kosztów sporządzania planów poprawy dobrostanu zwierząt.

Niezależnie od powyższego, jeśli zainteresowanie działaniem będzie wyższe niż przewidywane, budżet działania może zostać zwiększony przez przesunięcie środków z działań, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem wśród rolników.”