Czy inwestycje wspierane w ramach "Modernizacji" z aktualnego i poprzedniego PROW umożliwią beneficjentom otrzymanie wsparcia w ramach "Dobrostanu zwierząt"? Ile zwierząt może być utrzymywanych w tych obiektach zgodnie z zasadami "Dobrostanu"? – takie pytania przesłaliśmy do ARiMR. Wydało się nam interesujące prześledzenie tego, jak przewidująco wydawane są pieniądze dostępne z PROW – czy wydając środki na nowe budowle do hodowli uwzględniono możliwość zwiększenia dobrostanu zwierząt.

Jak się okazuje – nie przewidywano przyszłości, wydając pieniądze na budowę nowych obór i chlewni z dofinansowaniem z PROW.

Odpowiedź „zostanie udzielona po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  <Dobrostan zwierząt> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” – odparła agencja. Tak jakby wejście w życie tego rozporządzenia miało jakiekolwiek znaczenie dla przeszłości i dofinansowania dotychczas oferowanego na rozbudowę obiektów do hodowli.

W ocenie skutków regulacji projektowanej ustawy o "Dobrostanie" podano, że na wprowadzonym nowym działaniu PROW skorzysta – wg szacunków MRiRW -  65 500 rolników.

Budżet działania „Dobrostan zwierząt” wynosi 50 mln euro i pochodzi z alokacji środków finansowych z działania „Tworzenie grup i organizacji producentów”.