Jak poinformowała Aleksandra Gorzelak-Nieduży z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, dodatkowe 100 mln euro, czyli ponad 400 mln zł, wynegocjował w środę wicemarszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński podczas rozmów z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu konsultacji, prowadzonych przez minister z zarządami województw, dotyczących podziału środków europejskich na poszczególne regiony.

Informację tę potwierdził rzecznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Piotr Popa.

Dotychczas dla Podkarpacia przewidziana była kwota ponad 1,7 mld euro, pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Minister Bieńkowska stwierdziła także, że ministerstwo przeanalizuje ponownie wpływ poziomu bezrobocia w naszym regionie na wielkość środków unijnych, które ma otrzymać Podkarpacie. Ta kwestia do końca etapu negocjacji nowego programu pozostaje otwarta; mam nadzieję, że po tej analizie kwota, która dostaniemy, może jeszcze wzrosnąć - powiedział Cholewiński.

Wśród najpilniejszych wydatków regionu Cholewiński wymienił walkę z bezrobociem m.in. poprzez wspieranie przedsiębiorców, aby tworzyli nowe miejsca pracy, a także rozbudowę i modernizację dróg regionalnych i lokalnych oraz zbudowanie połączenia kolejowego z lotniskiem w podrzeszowskiej Jasionce.

Gorzelak-Nieduży wyjaśniła, że ok. 20 mln euro z dodatkowych pieniędzy powiększy kwotę przeznaczoną na działania w tzw. obszarach strategicznej interwencji, które zostały wskazane w strategii rozwoju regionu. Może to być m.in. wparcie obszarów wiejskich i miejskich na Podkarpaciu, które mają słaby dostęp do usług publicznych. Pozostałe 80 mln euro trafi do krajowej rezerwy wykonania; województwo będzie dysponować tymi pieniędzmi od 2017 roku.

Regionalnym Programem Operacyjnym dla Podkarpackiego zarządzają władze tego województwa. Trwają prace nad przygotowaniem zapisów nowego programu, którego wdrażanie ruszy w 2014 roku.