PRZEGLĄD PRASY: Od 1 czerwca do 15 lipca można składać wnioski o pieniądze na pielęgnację zalesionych pól. Przyjmuje je Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotacje wypłacone zostaną po dwóch miesiącach od złożenia wniosku.
Pieniądze zostaną wypłacone za plantacje posadzone w latach 2004 – 2006 w ramach PROW – wyjaśnia Mieczysław Duraj, wicedyrektor opolskiej ARiMR.

W ciągu dwóch lat na Opolszczyźnie powstało 309 hektarów lasów. Za zalesiony teren rolnicy dostaną około 2 mln złotych. Najwięcej lasów posadzono w powiecie opolskim, oleskim i namysłowskim.

Zadrzewienie to szansa dla rolników, gospodarujących na słabych ziemiach. Las może powstać tylko na terenie, który jest ujęty w planach zagospodarowania przestrzennego pod zalesianie.
Wniosek o premię zalesieniową może złożyć jedynie właściciel bądź współwłaściciel gruntu.

Od 1 sierpnia do 30 września będą przyjmowane nowe wnioski na zalesienia. Dotychczas las zasadzano tylko na terenach rolnych. Od tego roku będzie można sadzić także na gruntach nierolnych.

Premia za zalesianie:
- co roku przez pięć lat za 1 ha drzew liściastych przysługuje 5 tys. zł,
- co roku przez pięć lat premia pielęgnacyjna od 420 do 750 zł,
- plus 1400 zł każdego roku przez 20 lat.

Źródło: Nowa Trybuna Opolska