O tym, że pieniędzy na inwestycje służące podniesieniu standardu życia mieszkańców wsi oraz zaspokojeniu ich potrzeb kulturalnych (działanie 2.3 w tym programie) jest więcej, niż początkowo zakładano, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa – informowała Beata Krzemińska – rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego. Władze województwa planował początkowo podpisanie 21 nowych umów dotyczących inwestycji, które wcześniej znalazły się na liście rezerwowej. Jednak w związku z dodatkową transzą pieniędzy kujawsko-pomorskie gminy otrzymają z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) łączna pomoc ponad 1,8 mln zł, same inwestując w sumie 744,6 tys. zł.
Dodatkowe umowy oznaczają, że dofinansowaniem zostały objęte wszystkie projekty – które zostały pozytywnie zarekomendowane przez Regionalny Komitet Sterujący. Chodzi o 165 projektów, dla których łączna dotacja europejska wynosi ponad 22 mln zł. Za te pieniądze gminy tego regionu przeprowadzą w większości remonty pomieszczeń wiejskich świetlic. 14 maja uroczystego podpisania umowy dokonali marszałek województwa Piotr Całbecki i przedstawiciele gmin.


Źródło: www.kujawsko-pomorskie .pl