Pieniądze mają być przeznaczone na walkę ze smogiem, rozwój odnawialnych źródeł energii, ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i budowę kanalizacji.

Zarząd WFOŚiGW poinformował w środę na konferencji prasowej o planowanych w tym roku wydatkach na projekty ekologiczne.

- Największa część finansowej oferty WFOŚiGW we Wrocławiu w tym roku zostanie wypłacona na walkę ze smogiem i niską emisją - powiedział Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW. Jak dodał, na dotacje dla Dolnoślązaków, którzy skorzystają z rządowego programu Czyste Powietrze przeznaczono 50 mln złotych. To pieniądze na wymianę pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych.

WFOŚiGW we Wrocławiu zawarł już ponad 100 umów i zarejestrował ponad 1,6 tys. wniosków.

- Wypłaciliśmy już pierwsze dotacje. Liczba umów będzie systematycznie rosła, bo Zarząd Funduszu rozpatruje co tydzień około 100 wniosków na dofinansowanie - powiedział Kasztelowicz.

W tym roku WFOŚiGW we Wrocławiu kontynuuje też własny program wymiany pieców, który skierowany jest do samorządów. Gminy uczestniczące w tym programie rozdzielają pieniądze przekazane przez Fundusz m.in. dla osób fizycznych, które nie kwalifikują się do programu Czyste Powietrze.

- Kolejnym antysmogowym programem są +Strażnicy atmosfery+. Samorządy mogą starać się u nas pozyskać środki dla straży gminnych na sfinansowanie narzędzi i aparatury do kontrolowania palenisk oraz monitorowania środowiska - mówił Kasztelowicz.

Oprócz tego WFOŚiGW we Wrocławiu z inicjatywy wojewody dolnośląskiego prowadzi dwa programy walki z suszą, w ramach których udziela dotacji na stacje uzdatniania wody i pożyczki na budowę wodociągów. Programy skierowane są do 30 gmin, które borykają się z dużym deficytem wody spowodowanym suszami.

Podczas konferencji prasowej podsumowano również ubiegłoroczne projekty realizowane dzięki wsparciu funduszu. W ubiegłym roku zawarto 420 umów, a na pożyczki i dotacje wypłacone beneficjentom przeznaczono 211 mln zł. - Co czwarta umowa dotyczyła realizacji zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - powiedział Bartłomiej Wiązowski, zastępca prezesa Funduszu. Dodał, że inwestycje wspierane przez WFOŚiGW we Wrocławiu ograniczyły emisję 7,3 tys. ton dwutlenku węgla do atmosfery. - Dzięki pomocy finansowej Funduszu na Dolnym Śląsku zostało wybudowanych łącznie 100 km kanalizacji i wodociągów. Ścieki trafiają do zmodernizowanych oczyszczalni - mówił Wiązowski.

WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansował też otwarcie pierwszego w regionie oddziału antysmogowego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc. - Pieniądze z Funduszu zostały przeznaczone m.in. na podłączenie aparatury medycznej do podawania chorym tlenu - tłumaczył Wiązowski. Fundusz dofinansował także projekty z ochrony przyrody, m.in. akcje reintrodukcji sokoła wędrownego, pstrąga potokowego i zajęcy. Został także uruchomiony program ratowania pszczół na Dolnym Śląsku.