Wojewoda podkreślił, że samorządy mogą liczyć na wsparcie państwa, ponieważ skutki powodzi w regionie były znaczące.

- Oczywiście mam mieszane uczucia, że doszło do powodzi i związanych z nią zniszczeń. Jednak cieszę się, że są pieniądze na odbudowę zniszczonej infrastruktury. Liczę, że poradzicie sobie z tymi zadaniami i nowe drogi i obiekty będą służyć mieszkańcom - powiedział Hreniak.

Dodał, że część funduszy dotyczy też wsparcia po powodzi z roku 2010, i choć przychodzi późno, to jednak najważniejsze, że rząd nie zapomniał o zobowiązaniach. Jedną z takich dotacji jest promesa dla gminy Szklarska Poręba w kwocie 1,4 mln zł na przebudowę ulicy Dolnej. To jedna z większych kwot przyznanych w tej transzy promes.

Duże kwoty przeznaczono też na remonty i przebudowy dróg powiatowych. Powiat jeleniogórski otrzymał 3,6 mln zł na drogę Radomierzyce-Janowice Wielkie, powiat kłodzki wsparto kwotą 1,4 mln zł na odbudowę drogi Kocioł-Taszów, a powiat ząbkowicki otrzymał kwotę 1,2 mln zł na drogę relacji Sosnowa-Płonica. Powiat jaworski dzięki dotacji w kwocie 1,1 mln zł wyremontuje drogę relacji Snowidza-Targoszyn.

Z 33 gmin wspartych w ramach wręczania promes, najwięcej, bo 1,1 mln zł otrzymała gmina Szczytna na remont drogi w miejscowości Niwa, a gmina wiejska Świdnica na odbudowę drogi w Makowicach ma zapewnienie pomocy w kwocie 1 mln zł.

Pieniądze pochodzą z funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Od początku 2018 r. dolnośląskiej samorządy w sumie otrzymały na ten cel 90 mln zł.