Aktualne przepisy nie określają minimalnej ilości materiału siewnego pszenicy orkisz potrzebnej do obsiania 1 ha powierzchni gruntów rolnych. Poszerzenie katalogu gatunków objętych dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany o gatunek pszenicy orkisz wymaga uzupełnienia przepisów w tym zakresie.

O tym, że rząd proponuje wprowadzić dopłatę do materiału kwalifikowanego orkiszu informowaliśmy w połowie lutego:

W pierwszej połowie kwietnia, do konsultacji społecznych przekazano natomiast konkretny projekt rozporządzenia w tej sprawie. 

Jak uzasadnia resort rolnictwa, pszenica orkisz jest to gatunek zboża, który powszechnie był uprawiany w całej Europie, następnie został wyparty przez nowoczesne gatunki pszenicy. W ocenie ministerstwa, dzięki pierwotnemu charakterowi tego gatunku nadaje się on idealnie do uprawy ekologicznej i sprzyja wprowadzaniu technologii przyjaznych dla środowiska. Produkcja pszenicy orkisz może być dobrą alternatywą dla gospodarstw ekologicznych oraz tych, które chcą prowadzić produkcję przyjazną dla środowiska dostarczając społeczeństwu zdrową i bezpieczną żywność.

Wybierz najlepsze finansowanie dla swojego gospodarstwa!

W omawianym projekcie rozporządzenia zaproponowano minimalną normę wysiewu dla mieszanki odmianowej pszenicy orkisz na poziomie 200 kg, analogicznie jak dla normy wysiewu pojedynczej odmiany tego gatunku.

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany udzielane są w ramach środków pochodzących z budżetu krajowego - w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym

Uznano, że pszenica orkisz będzie objęta stawką dopłat określoną dla zbóż. Wysokość stawki dla poszczególnych upraw (zboża, rośliny strączkowe, ziemniak) jest ustalana corocznie z uwzględnieniem całkowitej wnioskowanej powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym oraz dostępnych środków finansowych na dopłaty. Zdaniem resortu rolnictwa, wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie zwiększy wydatków państwa na ten cel.

Według danych ARiMR, z dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany korzysta co roku ok. 60 tys. rolników.