Płatności przeznaczone są dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwo o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2023. Grupa ta stanowi ok. 51 proc. wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie.

Jak uzyskać dopłaty?

Dopłaty dla małych gospodarstw przysługiwać będą rolnikom, którzy już złożyli wnioski o przyznanie takich płatności na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskiwali wsparcie w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników). Aby tak się stało, muszą oni złożyć żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw zastępującą wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie, tj:

  • podstawowe wsparcie dochodów,
  • płatność redystrybucyjną,
  • płatność dla młodych rolników,
  • wszystkie płatności związane z produkcją,
  • płatności w ramach ekoschematów.

Warto zaznaczyć, że rolnicy, którzy żądali przyznania płatności dla małych gospodarstw we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 i ubiegali się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, czyli płatność: uzupełniającą, podstawową, do tytoniu, ONW, ekologiczną, czy rolno-środowiskowo-klimatyczną, nadal mogą liczyć na pieniądze z tych źródeł.

Płatności dla małych gospodarstw . Wystarczy oświadczenie

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi 225 euro/ha. Aby uzyskać dopłatę należy "Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw", którego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji do 31 sierpnia 2023 r.

Płatność dla małych gospodarstw ma charakter opcjonalny, a więc skorzystanie z niej jest dobrowolne dla rolników. Rolnik będzie mógł wybrać czy chce realizować ekoschemat, za który może uzyskać większe środki czy wziąć ryczałt. 

Zmiany w ekoschematach

Nowelizacja ustawy wprowadza także dwie dodatkowe zmiany w ekoschematach rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi oraz do płatności ekologicznych.

W przypadku rolnictwa węglowego zrezygnowano z wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów wymaganej do skorzystania z tego ekoschematu.

W przypadku rolnictwa ekologicznego, zmiana przewiduje obniżenie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt, jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.