Nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. ruszył 15 marca br. Zapewne po świętach Wielkiejnocy więcej rolników zechce składać wnioski, bo na razie są często zajęci pracą w polu. Przez ostatnie lata za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus do ARiMR wpływało blisko milion wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe. Część rolników mogła skorzystać z uproszczonej formy ubiegania się o te płatności. Niewielka grupa dostarczała papierowe formularze. Od tego roku jest już tylko eWniosekPlus. Nie ma już też możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy mają problem ze złożeniem wniosku w formie elektronicznej (bo np. nie posiadają komputera) mogą udać się do biur powiatowych ARiMR z prośbą o udzielenie pomocy technicznej. Pomocy tej również udzielają ODR, jak również Izby Rolnicze. Gospodarze, którzy nie mają danych do logowania w systemie eWniosekPlus mogą skontaktować się z pracownikami biur powiatowych ARiMR telefonicznie w tej sprawie - po uwierzytelnieniu tożsamości otrzymają niezbędne informacje do zalogowania się do aplikacji.

Warto pamiętać, że w związku z trwającą pandemią biura powiatowe Agencji pracują z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Dlatego każdy rolnik, który przychodzi do biura powinien posiadać maseczkę oraz zdezynfekować sobie ręce. Aby nie czekać w kolejkach na zewnątrz budynków warto wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę w biurze.

Warto też wcześniej umówić się doradcą – ale pamiętajmy: doradca może pomóc w wypełnieniu wniosku, ale nie ma prawa ani możliwości, by się pod nim podpisać ani, żeby go wysłać.

W dobie pandemii lepiej nie zwlekać z wypełnianiem wniosków o płatności bezpośrednie do ostatniej chwili. W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (ze względu na to, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 r., jednak spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.

By ułatwić korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, jest ona sukcesywnie modyfikowana. W 2021 r. również wprowadzono kilka zmian usprawniających jej działanie, m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie.

Wszystkie dane w aplikacji eWniosekPlus w zakresie płatności obszarowych generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności. Zatem rolnik, nie musi wpisywać powierzchni działek, wystarczy, że wyrysuje granice działki, a powierzchnia zostanie wyliczona automatycznie. Poza tym aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych danych dotyczących płatności bezpośrednich. Daje też rolnikowi możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku.