W praktyce, podstawowy czas na składanie wniosków minie dopiero 16 maja, bo 15 maja w tym roku wypada w niedzielę. Oczywiście, wniosek można będzie złożyć również 25 dni kalendarzowych po terminie (czyli do 10 czerwca 2022 r.), jednak każde opóźnienie skutkuje 1% obniżeniem kwoty należnej płatności. Zmiany do wniosku mogą być składane do 31 maja 2022. Wnioski złożone po 10 czerwca 2022 r. nie zostaną rozpatrzone. Wypłata środków z tytułu płatności bezpośrednich rozpocznie się w połowie października bieżącego roku w formie zaliczek.

Jakie płatności w 2022 r.?

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Budżet przeznaczony na ich realizację wynosił 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe za 2021 rok to nieco ponad 3 mld zł. Jak będzie w tym roku, czas pokaże, pewne jest natomiast, że wnioski o dopłaty będzie można po raz kolejny składać wyłącznie z wykorzystaniem aplikacji e-WniosekPlus (to jedyna droga, ARiMR odeszła od składania wniosków papierowych). Będzie to można zrobić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie internetowej Agencji. Jak wynika z ostatniego komunikatu ARiMR w sprawie logowania się do systemu, od dnia 9 lutego 2022 r. w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu "Wypłacona kwota" należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2021.

Rodzaje płatności realizowanych w 2022 r.:

1. jednolita płatność obszarowa,
2. płatność za zazielenienie,
3. płatność dla młodych rolników,
4. płatność dodatkowa,
5. płatności związane z produkcją (w następujących sektorach produkcji zwierzęcej: bydło, krowy, owce, kozy oraz w następujących sektorach produkcji roślinnej: rośliny strączkowe przeznaczone na ziarno, rośliny pastewne, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, chmiel, len i konopie włókniste),
6. przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu niezwiązana z produkcją),
7. płatność ONW.

Nowość, czyli UPP

Od tego roku w ramach wsparcia krajowego przywrócona została uzupełniająca płatność podstawowa (UPP). Płatność ta będzie przyznawana na takich samych warunkach, jak w 2013 r. W ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni – do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. Na płatności w kampanii 2022 r. rząd przeznaczył 400 mln zł. Szacuje się, że rolnicy dostaną po ok. 40 zł na 1 ha.

UPP przyznawana będzie do następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym:

• zboża,
• rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja,
• rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny,
• rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita,
• rośliny strączkowe pastewne,
• len włóknisty i oleisty,
• konopie włókniste,
• rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których gatunki są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
• rośliny motylkowate drobnonasienne,
• rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych,
• trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy,
• mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Będzie ona też przysługiwała do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin pod warunkiem, że rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz); roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zabiegu mechanicznego do 31 sierpnia, w którym został złożony wniosek o płatność i uprawa nie jest prowadzona dłużej niż 1 rok.

Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie co najmniej 1 ha gruntów kwalifikujących się do płatności przy czym powierzchnia minimalna pojedynczej działki rolnej to 0,10 ha. W odniesieniu do rolników otrzymujących wsparcie związane z produkcją zwierzęcą nie jest wymagana minimalna wielkość gospodarstwa ale minimalna kwota płatności nie może być niższa niż 200 Euro.

Cesja części płatności bezpośrednich na rzecz zakładu ubezpieczeniowego

W tym roku, po raz pierwszy, ARiMR - na wniosek rolnika - będzie mogła dokonać cesji części należnych płatności bezpośrednich na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, w którym wykupiono polisę z dopłatą Skarbu Państwa. Chodzi o to, by rolnik, który chce ubezpieczyć swoje uprawy, miał możliwość zadysponowania tymi pieniędzmi na rzecz opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Oczywiście, składka zostanie przekazana na rachunek zakładu ubezpieczeń jedynie w przypadku, gdy jej wielkość znajdzie pokrycie kwocie przyznanych przez ARMR płatności, po odliczeniu ewentualnych potrąceń.