Dopłaty bezpośrednie, do zbóż, do silosów, do nawozów. Jak je dostać?

12 czerwca br. ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o wsparcie w dwóch długo wyczekiwanych i ważnych dla rolników obszarach:

  • o przyznanie pomocy producentom pszenicy lub gryki, którzy sprzedali bądź sprzedadzą ziarno między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. 
  • na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r.

Wnioski można składać do 31 lipca w przypadku pszenicy lub gryki i do 14 lipca w przypadku nawozów. Ale niestety w przypadku tego pierwszego wymienionego naboru, ze wsparcia skorzystają tylko ci rolnicy, którzy złożą wnioski natychmiast.

Jak wynika z informacji ARiMR pomoc będzie udzielana do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji, według kolejności złożenia wniosków.

A więc niestety, kto szybciej złoży wniosek, ten ma większą szansę na otrzymanie pomocy!

Wnioskowanie o dopłaty do zbóż. Rolnicy oburzeni sytuacją

Jak się można było tego spodziewać, rolnicy są oburzeni tą sytuacją.

- Większość rolników dopiero w chwili ogłoszenia tego naboru dowiedziała się, że te wnioski będą przyjmowane i realizowane na zasadzie kolejności zgłoszenie. Rozporządzenie w tej sprawie nie było konsultowane z izbami rolniczymi. W zasadzie wszystkie obecnie uchwalane rozporządzenia dotyczące pomocy dla rolników nie są z nami konsultowane - zauważa gorzko Wielkopolska Izba Rolnicza.

I dodaje: 

- Naszym zdaniem, przyjęcie takiej zasady, jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Nie rozumiemy, dlaczego Pan Minister zdecydował się na takie rozwiązanie. W tych dniach otrzymujemy bardzo dużo telefonów, od oburzonych tą sytuacją rolników. naszym zdaniem, jeśli ogłasza się taki program, to wsparcie należy się każdemu rolnikowi, a nie tylko tym, którzy będą w stanie szybko złożyć wniosek.

W związku z powyższym WIR zaapelowała do resortu rolnictwa o pilną nowelizację rozporządzenia o dopłatach do pszenicy lub gryki.

- O takie działanie proszą nas również pracownicy biur powiatowych ARiMR, którzy spotykają się z słusznym gniewem i oburzeniem rolników składających wnioski - dodaje WIR.

Dopłaty do zbóż  - ile wniosków złożono?

Jak wynika z danych ARiMR, w pierwszych dwóch dniach naboru wniosków o przyznanie pomocy producentom pszenicy lub gryki, którzy sprzedali bądź sprzedadzą ziarno między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. - do Agencji wpłynęło 12 tys. wniosków. 

Wciąż trwa przyjmowanie wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Na razie o takie wsparcie ubiega się ponad 21 tys. rolników. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, wypełniając formularz zamieszczony na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR. Nabór trwa do 14 lipca 2023 r.

W tym naborze pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Dotychczas do Agencji wpłynęło ponad 21 tys. wniosków, najwięcej z województw: mazowieckiego (3,12 tys.), lubelskiego (3,1 tys.) i łódzkiego (3,03 tys.).

Jeśli chodzi o tzw. Heńkowe, czyli wsparcie dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki sprzedanej do 14 kwietnia (nabór trwa do 30 czerwca) - do 14 kwietnia do ARiMR wpłynęło 50,5 tys. takich wniosków.

 Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Dla zdezorientowanych rolników, ARiMR publikuje ściągawkę:

Jaka roślina Kiedy sprzedana Gdzie złożyć wniosek o pomoc Do kiedy złożyć wniosek o pomoc
pszenica, kukurydza, gryka 1 grudnia 2022 r. - 14 kwietnia
2023 r.
biuro powiatowe ARiMR 30 czerwca
2023 r.
pszenica, gryka 15 kwietnia -
30 czerwca
2023 r.
biuro powiatowe ARiMR 31 lipca
2023 r.
kukurydza 15 kwietnia -
30 czerwca
2023 r.
PUE ARiMR 14 lipca
2023 r.
żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanka zbożowa, rzepak, rzepik 1 grudnia 2022 r. - 30 czerwca
2023 r.
PUE ARiMR 14 lipca
2023 r.

Dopłaty bezpośrednie 2023, ekoschematy, ptasia grypa

Do 14 czerwca do ARiMR wpłynęło 950 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. Spośród złożonych wniosków ok. 35 proc. dotyczy ekoschematów.

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Termin składania wniosków został wydłużony do 30 czerwca.

Od 09.06.2023 r. do 30.06.2023 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu strat w produkcji drobiu poniesionych na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w latach 2019-2021.

Dotacje inwestycyjne

Do 12 czerwca do ARiMR wpłynęło 4,1 tys. wniosków o wsparcie na budowę lub wyposażenie silosów, na kwotę ok. 172 mln zł. Nabór rozpoczął się 5 czerwca i potrwa do 5 lipca 2023 r.

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu, mogą się starać o wsparcie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Dofinansowanie pochodzi jeszcze z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z aktualnych statystyk wynika, że gospodarze ubiegają się w tym naborze na razie o 4,3 mln zł. Nabór trwa do 5 lipca br.