Na co rolnicy przeznaczają płatności bezpośrednie?

Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęto w tegorocznym badaniu „Polska wieś i rolnictwo 2020".

Jako najczęstsze przeznaczenie dopłat bezpośrednich wskazywano: zakup paliwa do produkcji rolnej - na ten cel 73,9 proc. przeznacza 24,4 płatności, zakup nawozów i środków ochrony roślin - 69,2 proc. wydaje tak 22,2 proc. dopłat, a także zakup maszyn rolniczych - 51,9 proc. przeznacza na ten cel aż 34,4% dopłat, przy czym średni odsetek płatności przeznaczony na ten cel jest najwyższy ze wszystkich wskazywanych.

W porównaniu z 2019 rokiem o ok. 10 proc. spadł udział zakupu nawozów i środków ochrony roślin. Udział zakupujących paliwo wzrósł natomiast o 3,7 proc. Na zakup maszyn w ubiegłym roku wskazywało tylko 35,6 proc. respondentów, którzy deklarowali przeznaczanie na ten cel aż 41,7 proc. dopłat.

W 2020 roku znacznie wzrósł odsetek rolników, którzy przeznaczają dopłaty na spłatę kredytu czy pożyczki – z 15 proc. do 26,6 proc., trafia na ten cel 18,5% dopłat.

37 proc. przeznacza dopłaty na ubezpieczenie upraw, zwierząt, budynków  - w ubiegłym roku cel taki wskazało 25,7 proc. respondentów.

Prawie drugie tyle rolników co rok wcześniej inwestuje w edukację – w 2020 roku 7,6 proc. wskazało, że wydaje na ten cel 16,7 proc. dopłat, przy czym w 2019 roku było to tylko 4,7 proc. respondentów i 7,8 proc. dopłat.

Niestety nie zapytano, co konkretnie finansują w ramach edukacji rolnicy i skąd czerpią wiedzę.

W tym roku nie zadano pytania o źródła informacji na temat możliwości uzyskania środków na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, w poprzednich latach dającego nam dużo satysfakcji.

Więcej: Potrzebna informacja o finansach? Farmer.pl!

Respondentów poproszono jedynie o ocenę ARiMR, KOWR i KRUS, a także doradztwa.

Więcej: ARiMR: 86 proc. korzystających z naszych usług zadowolona z obsługi

Pytani o sposób wykorzystywania Internetu „w zarządzaniu gospodarstwem rolnym” rolnicy wskazywali na:

- poszukiwanie możliwości sprzedaży własnych produktów rolnych – 63,6 proc.

- pozyskiwanie informacji o odmianach roślin i rasach zwierząt – 62,3 proc.

- pozyskiwanie informacji o zagrożeniach (np. susze, choroby) – 55,5 proc.

- pozyskiwanie informacji o stosowaniu środków produkcji (np. środki ochrony roślin, nawozy, pasze) - 55 proc.

Aż 35,6 proc. rolników wskazało, że w ciągu ostatnich dwóch lat samodzielnie zdobywali niezbędną wiedzę. Badani mieszkańcy wsi znacznie częściej aniżeli mieszkańcy miast wskazywali też, że w okresie epidemii znacznie częściej niż dotychczas potrzebowali Internetu do nauki. Autorom badania udało się również ustalić, że w okresie epidemii COVID-19 dostęp do Internetu był ankietowanym potrzebny znacznie częściej niż wcześniej (45,9% - suma wskazań „raczej tak” i „zdecydowanie tak”).