Z pytaniem: jakie były trzy najwyższe i trzy najniższe wysokości płatności bezpośrednich w Polsce w roku 2015, 2021 i 2022, zwrócił się ostatnio w interpelacji poseł Jarosław Sachajko.

Jak wynika z odpowiedzi wiceministra Krzysztofa Ciecióry, wartości te kształtowały się jak w poniższej tabeli:

Źródło: ARiMR
Źródło: ARiMR

Nie podano wnioskowanych danych za 2022 r., z uwagi na fakt, że płatności bezpośrednie za ten rok nie zostały jeszcze naliczone.

A zostaną naliczone już niebawem. Do wyliczenia dopłat bezpośrednich dla rolników przyjmowany jest kurs euro podawany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim roboczym dniu września - albo średni kurs dla całego tego miesiąca. Póki co, kurs jest wyższy niż rok temu. Jak wynika z notowań EBC z 27 września - euro kosztuje już 4,7640 zł. W 2021 r. - według danych na 30 września - było po 4,6197 zł.