- O dopłaty zwróciło się około 1,375 miliona beneficjentów, którzy wiosną 2010 roku złożyli wnioski do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby ponad 1,328 miliona rolników, czyli blisko 97 proc., otrzymało już decyzję o przyznaniu takich dopłat. Pozostali rolnicy otrzymają decyzję z ARiMR po zakończeniu u nich kontroli, wymaganych prawem unijnym i krajowym. Dotychczas na konta bankowe ponad 1,3 mln rolników Agencja przekazała ponad 11,78 miliarda zł  z dopłat bezpośrednich za 2010 r.  – informuje aktualnie na swojej stronie internetowej ARiMR.

- Mam nadzieję, że jeśli do końca marca będą zrealizowane wszystkie decyzje – przypomnę, że wydaliśmy ich 93 proc. – to w obecnej sytuacji finansowej państwa wcale nie byłoby tak źle – zapowiadał w pierwszych dniach marca podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa wiceminister Tadeusz Nalewajk. - Oczywiście, nie jest to rewelacja i nie satysfakcjonuje mnie jako przedstawiciela resortu rolnictwa, nie satysfakcjonuje również państwa, nie mówiąc już o rolnikach. Ale byłaby to jednak w miarę przyzwoita realizacja wypłaty.

Ta „w miarę przyzwoita realizacja dopłaty” nie okazała się jednak całkiem możliwa - jak dowiadujemy się w ARiMR,  obecnie  pieniądze trafiły do  1 300 918 rolników, co stanowi około 95 procent ogólnej liczby wniosków. Gwoli sprawiedliwości przyznać trzeba, że 93 proc. rolników, którzy otrzymali decyzje, o których mówił minister, to 1.275 tys. osób. Dla rolników, którzy otrzymali decyzje do końca marca 2011 r., a nie mają jeszcze zrealizowanej płatności, przekazanie środków na konta nastąpi najpóźniej do końca kwietnia br. – zapowiada ARiMR.