Dopłaty trafią do tych rolników, którzy zakupili i zużyli w terminie od 15 lipca 2008 r. do 15 czerwca 2009 r. do siewu lub sadzenia materiał siewny zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych i ziemniaka. Ta pomoc finansowa nie będzie wliczana do limitów pomocy de minimis w rolnictwie.

Dodatkowo od dnia 18 lipca do dnia 16 sierpnia 2009 r. oddziały terenowe ARR przyjmują wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie dotyczącej materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub ziemniaka, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 14 lipca 2009 r.

Formularze wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania oraz pozostałe dokumenty, można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego. 

Źródło: ARR