Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaca do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych zaciąganych w bankach przez rolników oraz podmioty z branży rolno – spożywczej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zabezpieczyła środki na dopłaty, które umożliwią bankom na uruchomienie kredytów w wysokości 1,3 mld zł. Jeśli suma udzielanych kredytów będzie rosła, Agencja będzie przekazywała bankom kolejne limity pieniężne.” – podkreślił Leszek Droździel, prezes ARiMR.

Agencja uruchomiła środki pozwalające bankom na udzielenie preferencyjnie oprocentowanych kredytów inwestycyjnych (oprocentowanie od 1,54% do 1,78%) w łącznej wysokości 936,8 mln zł. Jest też gotowa dopłacić do oprocentowania kredytów klęskowych udzielanych przez banki w łącznej kwocie 343,9 mln zł.

Rolnicy oraz firmy rolno – spożywcze mogą zaciągać kredyty preferencyjne na:

a) inwestycję w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych;

b) zakup gruntów rolnych;

c) utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez młodych rolników;

d) inwestycję w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych zrealizowane przez grupy producentów rolnych;

e) osadnictwo rolnicze;

f) inwestycję w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie

Zainteresowani mogą zaciągać kredyty o takim przeznaczeniu w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A., Mazowieckim Banku Regionalnym S.A., ING BSK S.A. oraz w Banku BPH S.A. i Banku Zachodnim WBK S.A. Te banki wyraziły chęć współpracy z ARiMR i zawarły stosowne umowy.

W tych bankach są dostępne także kredyty klęskowe (oprocentowanie od 1,54% do 1,78%). Uruchomienie preferencyjnych kredytów klęskowych następuje za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów dotyczących takiej zgody, ARiMR informuje współpracujące banki o objęciu poszkodowanego obszaru pomocą państwa i na bieżąco realizuje wnioski banków o przyznanie limitów środków na dopłaty.

Dotychczas bankom zostały przekazane zgody na uruchomienie kredytów klęskowych w wysokości 343,9 mln zł. Wydane zgody dotyczą ponad 42 tys. osób. Poszkodowani rolnicy, z terenów, wobec których zgody MRiRW zostały wydane do 31 maja 2007 r., mogą uzyskać kredyty klęskowe do końca 2007 r. Jeśli zgoda wydana zostanie w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r. wówczas o kredyty klęskowe ubiegać się można do połowy przyszłego roku.

Wykaz zgód przekazanych przez ARiMR do banków (stan na 20.08.2007r.):

Lp.

Województwo

Rodzaj klęski

Kwota strat w zł

1

dolnośląskie

Huragan

198 410,00

2

kujawsko-pomorskie

Huragan i wymarznięcia

67 216 146,00

3

lubelskie

Nadmierne opady atmosferyczne i powódź, huragan, pożar i wymarznięcia

35 785 966,50

4

lubuskie

Wymarznięcie, gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne

3 502 259,00

5

łódzkie

Huragan i wymarznięcia

89 146 023,00

6

małopolskie

pożar

106 780,00

7

mazowieckie

Huragan, wymarznięcie, gradobicie

28 302 502,00

8

opolskie

Nadmierne opady atmosferyczne, susza

30 118 183,00

9

podkarpackie

huragan

663 800,00

10

podlaskie

Wymarznięcie, huragan, gradobicie

6 134 574,19

11

śląskie

wymarznięcie

4 258 838,00

12

świętokrzyskie

Huragan, wymarznięcie, powódź, gradobicie

66 735 119,32

13

zachodniopomorskie

Huragan, wymarznięcie, gradobicie

11 688 802,90

x

razem

 

343 857 403,91

Źródło: ARiMR