Jak poinformował zastępca dyr. Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Marian Dąbrowski, jeszcze większy wzrost Agencja zanotowała jeśli chodzi o obszar, którego dotyczyły dopłaty do siewu i nasadzeń. W 2010 roku dopłatami zostało objęte prawie 17,5 tys. ha, a w 2011 r. prawie o 60 proc. więcej - blisko 28 tys. ha.

Kwota dopłat w 2010 r. wyniosła ponad 1 mln 960 tys. zł, natomiast w ubiegłym roku przeszło 2 mln 982 tys. zł (52 proc. więcej).

Dopłaty skierowane są do producentów rolnych uprawiających zboża, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. O dopłatę można ubiegać się od 15 stycznia do 25 czerwca br.

- Zachęcamy rolników do skorzystania z tej formy pomocy. W naszym oddziale można uzyskać wszelkie informacje związane z procedurą i zasadami przyznawania dopłat - powiedział Dąbrowski.

Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w 2012 r. wynosi odpowiednio: 100 zł - w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 160 zł - w przypadku roślin strączkowych; 500 zł - w przypadku ziemniaków.

ARR wspiera finansowo producentów rolnych, którzy korzystają z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, który pozwala na uzyskiwanie większych plonów. Jego sprzedażą mogą zajmować się tylko przedsiębiorcy lub rolnicy wpisani do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Nabywca powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji oraz numer partii materiału siewnego, data sprzedaży.

W pierwszym roku udzielania dopłat liczba złożonych w kraju wniosków oscylowała na poziomie 18,5 tys., w roku 2010 przekroczyła 60 tys., a w 2011 r. wyniosła 62,9 tys.