Dopłata do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (kategorii elitarny lub kwalifikowany) w przypadku zbóż wyniesie 100 zł, 160 zł - w przypadku roślin strączkowych, a 500 zł - w przypadku ziemniaków.

Dopłatami z tego tytułu objęta jest pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies i mieszanki zbóż, a także rośliny strączkowe - łubin, groch siewny, bobik i wyka siewna - oraz ziemniaki.

Rolnik, by mógł otrzymać dopłaty, musi obsiać 1 hektar swojego pola co najmniej 150 kg kwalifikowanego ziarna pszenicy lub 140 kg mieszanek zbożowych, a także 2.500 kg ziemniaków.

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego zbóż ozimych można składać od 1 grudnia do 15 lutego każdego roku. Warunkiem jest kupno materiału oraz jego wysianie w terminie od 1 lipca do 30 listopada każdego roku.

W terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca rolnicy mogą składać natomiast wnioski o dopłatę do materiału siewnego zbóż ozimych, zakupionego i zużytego od 1 lipca do 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. W tym samym terminie będzie można składać wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka.

Jak poinformowała rzecznik, Agencja wypłaci rolnikom pieniądze w ciągu 30 dni od wydania decyzji o przyznaniu dopłaty.

W ubiegłym roku o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego ubiegało się 16,5 tys. rolników.

Źródło: PAP