Jak informuje ARiMR, „Wg stanu na 04.06.2020 r. w ramach programu Dopłaty do materiału siewnego - Kampania 2019, zrealizowano dopłaty dla 69 675 producentów rolnych w łącznej kwocie ponad 73,4 mln zł. Pozostało nie rozpatrzonych 5 wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W przedmiotowych sprawach toczą się postępowania wyjaśniające po ich zakończeniu zostaną wydane niezwłocznie decyzje administracyjne”.

Do rolników za 2019 rok trafiło zatem mniej pieniędzy niż zapowiadano – w budżecie miało być na ten cel 75 mln złotych.

W 2018 roku zwrot z budżetu państwa wynosił 115 mln złotych. W 2019 r. złożono 69 942 wniosków o przyznanie dopłaty, a w 2018 r. było ich 66,8 tys., stawki dopłat znacznie więc ostatnio zmalały.

Więcej: Są stawki dopłat do nasion z 2019 r.

Jeszcze do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. Stawki tegorocznych dopłat powinniśmy poznać do końca września. Ich wysokość jest wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Dopłaty są udzielane w ramach de minimis. Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 16.06.2020 wynosi 277 078 885,20 euro, co stanowi 93,63%. Jest więc bardzo wątpliwe, czy dopłaty zostaną w tym roku wypłacone.

Więcej: Limit de minimis prawie się skończył – i co dalej?