Zgodnie z projektem Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny od dnia 1 lutego 2011 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję. Minimalna ilość wieprzowiny, jaka może zostać objęta umową na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi: 10 ton dla produktów bez kości, 15 ton dla pozostałych produktów.

Stawki kształtują się na poziomie od 343 EUR/tonę do 499 EUR/tonę, w zależności od asortymentu i okresu przechowywania.

Wymagania, jakie powinien spełniać wniosek są podane na stronie internetowej ARR.

Szczegółowe warunki oraz tryb postępowania określone zostaną w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny” i zamieszczone na stronie internetowej ARR niezwłocznie po opublikowaniu przez KE stosownego rozporządzenia. (m)