ARR zachęca do korzystania z tej formy wypełnienia wniosku. Jednocześnie przypomina, że każdy wypełniony w ten sposób wniosek powinien zostać wydrukowany i własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę. Następnie złożony osobiście lub przesłany wraz z załącznikami do właściwego OT ARR. (m)