Zapowiedź uruchomienia nowych dopłat do krów i świń zbulwersowała opinię publiczną w Polsce.

Więcej: MRiRW chce uruchomić nowe działanie z PROW – „Dobrostan zwierząt”

Niestety w ślad za zapowiedzią nowych dotacji nie idą informacje dotyczące warunków nowej płatności.

Zapytaliśmy w MRiRW, czy opracowano już koncepcję do zmian w PROW w sprawie "Dobrostanu zwierząt" i kiedy zbiera się Komitet Monitorujący PROW?

Niestety – poinformowano tylko,  „że obecnie trwają intensywne prace zmierzające do opracowania ostatecznej wersji kształtu działania <Dobrostan zwierząt>”, a „posiedzenie KM PROW 2014-2020 odbędzie się w II połowie czerwca br.”

Zatem dopiero w drugiej połowie czerwca poznamy pewnie szczegóły nowej płatności. Jeśli utrzyma się dotychczasowe tempo wprowadzania zmian w PROW, można się spodziewać ich urzeczywistnienia mniej więcej za pół roku – tyle trwało wprowadzanie ostatnich zmian, dotyczących np. zwiększenia kwoty premii dla młodych rolników czy zmian w „Restrukturyzacji małych gospodarstw” (KM PROW przyjął  te zmiany 11 listopada 2018 r.).