Kwota dotacji do zakupu wapna uzależniona jest od wielkości gospodarstwa:

  • do 25 ha – dotacja do 300 zł/t
  • 25-50 ha – dotacja 200 zł/t
  • 50-75 ha – dotacja 100 zł/t

Wnioski o dofinansowanie składać należy do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSChR) właściwej dla położenia gruntów. OSChR oceniają ich zgodność formalną i merytoryczną, także zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego względem obowiązujących norm.

Dlatego na dokumencie potwierdzającym zakup nawozu muszą widnieć informacje o typie i odmianie wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO + MgO. To na podstawie faktury zakupu wapna można ubiegać się o dofinansowanie.

Dotacje do zakupu wapna udzielane są w ramach pomocy de minimis. Dopłaty do wapnowania uzyskać można za materiał kupiony od 1.06.2019 r. do 31.10. 2023 r. Dofinansowanie dotyczy tylko nawozu, nie obejmuje kosztów transportu kupionego wapna i rozsiania go na polu.