W ramach Krajowego Planu Odbudowy rolnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia do wymiany dachu z azbestu. Stawka to 40 złotych do metra kwadratowego, a limit powierzchni dachu, którą można wymienić z dopłatą, wynosi maksymalnie 500 metrów kwadratowych.

- Nabór wniosków o dopłaty do nowego dachu na zabudowaniach w gospodarstwie odbędzie się konkretnie w terminie od 17 października do 15 listopada 2022 r. - wynika z ogłoszenia Prezes ARiMR o uruchomieniu naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pomoc dedykowana jest budynkom służącym do produkcji rolniczej.

Skorzystać z dopłaty do wymiany dachu będą mogli rolnicy (podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników lub którym przyznano płatności bezpośrednie).

Nabór przeprowadzi ARiMR.