Od 2017 roku spada areał obsiany wysokobiałkowymi na ziarno: w 2017 roku rolnicy zadeklarowali do płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno łączną powierzchnię 362,7 tys. ha, w tym ponad 5,7 tys. ha powierzchni przekraczającej 75 ha zgłoszonej do tej płatności w danym gospodarstwie.

W roku 2018 do płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno zadeklarowano już tylko 301,6 tys. ha, w tym 9 tys. ha powierzchni przekraczającej 75 ha zgłoszonej do tej płatności w danym gospodarstwie.

Natomiast w roku 2019 wg stanu danych na dzień 30 lipca na podstawie deklaracji złożonych przez rolników do przyznania do płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno zakwalifikowanych zostało 200,1 tys. ha powierzchni użytków rolnych w tym 3 tys. ha powierzchni przekraczającej 75 ha zgłoszonej do tej płatności w danym gospodarstwie. Nie są to dane ostateczne ponieważ proces weryfikacji złożonych przez rolników deklaracji jest w toku – informuje ARiMR.

Spada też powierzchnia upraw roślin pastewnych: w roku 2017 producentom rolnym zostało zakwalifikowane do tej płatności łącznie 187,5 tys. ha, w roku 2018 - 161,5 tys. ha, natomiast wg stanu na dzień 30.07.2019 roku powierzchnia ta wynosi 112 tys. ha (dane za ten okres nie są ostateczne).

Koperty finansowe przypadające na te dopłaty w dwóch poprzednich latach były identyczne: koperta finansowa do płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno wynosiła 220,2 mln zł., zaś do płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych wynosiła 73,4 mln zł.

„Z uwagi na wciąż trwający proces obsługi spraw za kampanii 2019 dane dotyczące kopert finansowych za rok 2019 nie są jeszcze dostępne” – podaje ARiMR, ale trudno spodziewać się tu rewelacji, skoro na te płatności musi trafiać 2 proc. koperty (13 proc. na wszystkie płatności związane z produkcją plus 2 proc. na wysokobiałkowe).

Spadający areał obsiany wysokobiałkowymi spowodował w poprzednich latach wzrost stawek na ha.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha wynosiła w 2017 r. 606,52 zł/ha, a płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha - 303,26 zł/ha; rok później płatności te wzrosły odpowiednio do 721,04 zł/ha i 360,52 zł/ha.

Płatność do roślin pastewnych w 2017 r. to 386,46 zł/ha, rok później - 438,71 zł/ha.

Jak będzie w tym roku? Zobaczymy wkrótce, ale informacje dotychczas przekazane przez ARiMR pozwalają na optymizm.

O przewidywanych stawkach dopłat czytaj też: 

Jakie będą tegoroczne stawki dopłat bezpośrednich?