Maksymalny cykl zbioru wierzby (z wyjątkiem wierzby wykorzystywanej do wypłatania) oraz topoli wynosi 6 lat, a w przypadku brzozy 8 lat.

W przypadku gatunków drzew z rodzajów wierzby i topoli, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji oraz jest prowadzona od 2004 lub 2005 roku pierwszego zbioru dokonuje się nie później niż do końca 2011 roku.

Źródło: farmer.pl