Aby dostać pieniądze, trzeba mieć obsiany materiałem wysokiej jakości co najmniej jeden hektar gruntów. Liczą się zboża oraz ziemniaki kupione od września ubiegłego roku do końca maja Ważna jest też tzw. minimalna ilość materiału, jaka powinna być zużyta do obsiania lub obsadzenia jednego hektara gruntów rolnych.

Pszenicy, pszenżyta, owsa i łubinu trzeba wysiać 150 kg na hektar. Nieco mniej bo 130 kg na hektar jest w przypadku żyta populacyjnego oraz jęczmienia. Żyta mieszańcowego trzeba zużyć 80 kg, tak samo jest z wyką siewną. Groch siewny to200 kg na hektar, a bobik 270. Do obsadzenia hektara gruntów trzeba użyć 2,5 tony ziemniaków.

W tym roku rolnicy mogą wybrać, z jakiej formy wsparcia chcą skorzystać. Może to być tak zwana pomoc de minimis. Każdy rolnik ma do wykorzystania 3 tys. euro przez 3 lata. Drugi rodzaj wsparcia to pomoc suszowa. - W tym przypadku producenci do wniosków i odpowiednio faktur powinni złożyć decyzję kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzieleniu pomocy oraz protokół szacowania strat.