Parlament Europejski nie powiedział ostatniego zdania, podejmując decyzję co do budżetu na lata 2014–2020 – stwierdził poseł podczas debaty nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

- Powiedział, że w trakcie realizacji tego budżetu przyjrzy się sposobom jego realizacji, a analizując głębiej to, co powiedział, przyjrzy się także, jak inne państwa europejskie będą wykorzystywały środki – mówił Ajchler i domagał się od ministra rolnictwa działań zmierzających do wyrównania dopłat: - To zresztą dzisiaj mówiłem, kierując apel do ministra rolnictwa, aby nie zaniechał walki o środki i wyrównywanie dopłat, bo być może podczas tej rewizji taka decyzja zapadnie. Cały czas mam nadzieję, i mojemu klubowi również ona towarzyszy, że w efekcie, gdyby do tego doszło, będą również środki na tę rewizję.