W kontekście coraz większych niepokoi związanych z głodem na świecie, bezpieczeństwo dostaw powinno znaleźć się w samym sercu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Silna WPR, wraz z odpowiednimi politykami i zachętami , jest bardzo ważna , aby móc zrekompensować skutki dużej niestabilności rynków oraz aby móc uniknąć sytuacji, w której jeszcze większa liczba rolników będzie zmuszona do zaprzestania swojej produkcji . Biorąc pod uwagę prognozy FAO, według, których światowa produkcja żywności będzie musiała zostać podwojona do 2050 roku, jeżeli chcemy sprostać wzrastającemu popytowi , nie możemy jeszcze bardziej osłabić instrumentów zarządzania rynkiem WPR – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Komitetów Copa – Cogeca.
Dlatego też jak podkreśla Copa – Cogeca płatności bezpośrednie dla rolników przyznawane w ramach WPR muszą być w przyszłości nadal wypłacane, aby rolnikom godziwe dochody.

Potrzebujemy silnej WPR bardziej niż kiedykolwiek wcześniej , aby rolnicy mogli odgrywać swoja podstawową rolę ekonomiczną , dotyczącą zagwarantowania zaopatrzenia w żywność 500 milionów konsumentów, po przystępnych cenach, respektując przy tym środowisku, chroniąc obszary wiejskie i uczestnicząc w walce ze zmianami klimatu . Zamierzamy intensywnie pracować , aby upewnić się, że odpowiednie fundusze zostały przyznane na finansowanie silnej WPR po 2013 roku – dodaje Pekka Pesonen.

Komitety Copa – Cogeca domagają się też , aby siła negocjacyjna producentów w łańcuchu żywnościowym została wzmocniona. Cel ten mógłby być zrealizowany dzięki koncentracji dostaw poprzez spółdzielnie i organizacje producenckie.

Źródło: farmer.pl