Wśród gatunków, na które można dostać dopłaty z Agencji Rynku Rolnego są zboża jare, zboża ozime, rośliny strączkowe, ziemniaki i mieszanki zbożowe i pastewne (sporządzone z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

Informacje na temat dopłat do materiału siewnego można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0 22) 661- 72 - 72. TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl