Programem wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w skrócie nazywany ONW objętych jest ponad połowa kraju.

Rolnikom, którzy do niego przystąpili przysługują dodatkowe dopłaty w wysokości od blisko 180 do ponad 300 złotych. Ale pełną płatność otrzymują tylko ci producenci, których gospodarstwa nie przekraczają 50 hektarów powierzchni. Połowę kwoty otrzymają ci, których mają do 100 hektarów gruntów. A tylko jedna czwarta dotacji przysługuje rolnikom, którzy mają do 300 hektarów ziemi.

Dopłaty ONW
  • 179-320 zł/ha rocznie
  • 1-50 ha 100% płatności
  • 50-100 ha 50% płatności
  • 100-300 ha 25% płatności

Rolnicy, którzy korzystają z dotacji ONW w zamian muszą przestrzegać zasad tak zwanej zwykłej dobrej praktyki rolniczej. Chodzi tu o bezpieczne przechowywanie nawozów i środków ochrony roślin, przestrzeganie zasad ochrony środowiska oraz dbanie o porządek w gospodarstwie. Działanie to będzie kontynuowane na takich samych zasadach w nowym Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-13.

Agencja Restrukturyzacji zapewnia, że dopłaty ONW podobnie jak bezpośrednie powinny trafić na konta rolników najpóźniej do połowy marca.

Źródło: Agrobiznes