Jakie będą stawki dopłat, to wynik tego, ile mamy pieniędzy i ile hektarów jest do „obdzielenia” tymi pieniędzmi. Wpływ na to ma także kwestia przesunięć między filarami – a przypomnijmy, że z tej możliwości transferu Polska zawsze korzysta i część pieniędzy, które mogłyby trafić na PROW, jest przesuwana do puli dopłat bezpośrednich. Oczywiście zawsze jest też możliwy ruch odwrotny – z tej możliwości jednak nigdy Polska nie skorzystała.

Do końca nie wiadomo jeszcze, na jakie przesunięcia tym razem pozwoli UE, ale MRiRW dokonuje różnych szacunków.

Do wyliczenia szacunkowej średniej stawki płatności w Polsce w latach kalendarzowych 2020-2026 (lata budżetowe 2021-2027) przyjęto więc 3 możliwości: nieprzesunięcie środków, przesunięcie 25% i 30% środków z PROW na dopłaty.

Maksymalne możliwe średnie stawki w Polsce wyliczono zgodnie z: obowiązującymi rozwiązaniami (rok 2020), rozwiązaniami uzgodnionymi na okres przejściowy (2021-2022) oraz ustaleniami Rady Europejskiej z lipca br. (lata 2023-2027).

Do obliczeń przyjęto powierzchnię potencjalnie kwalifikowaną z 2016 r., wynoszącą ok. 14,21 mln ha (w tym roku do JPO zgłoszono 14 288 930 ha).

I tak, poczynając od 2020 roku, a kończąc na 2026:

- przy nieprzesunięciu z PROW środków dopłaty na 1 ha wynosiłyby w kolejnych latach: 215, 213, 215, 218, 220, 222, 224 euro;

- przy przesunięciu 25 proc. środków byłoby to: 239, 236, 239, 241, 243, 245, 247 euro;

- przy przesunięciu 30 proc. środków:  -, 241, 243, 246, 248, 250, 252 euro.

Najwyższe możliwe stawki w latach 2020-2022 (przy przesunięciu 25 proc.) wynosiłyby więc odpowiednio:  239, 236, 239, a w latach 2023-26 (przy przesunięciu 30 proc.): 246, 248, 250, 252 euro.

Jak z tego wynika, tylko przesunięcie z PROW do dopłat 30 proc. środków zapewnia niewielki wzrost maksymalnych średnich stawek dopłat po 2023 roku w stosunku do obecnych.

Trzeba też pamiętać, że średnia stawka nie oznacza średniej dla każdego rolnika. Być może nawet jedną trzecią puli dopłat bezpośrednich trzeba będzie skierować na ekoprogramy – dobrowolne dla rolnika, ale wymagające spełnienia pewnych warunków.

Czytaj też: 

Dla wszystkich 1000 euro dopłat bezpośrednich na ha… w ciągu 7 lat