Rolnik, by otrzymać płatności bezpośrednie, musi spełniać określone wymagania w zakresie standardów ochrony środowiska i zwierząt – postanowili ministrowie. Ziemia musi być także utrzymana w dobrej kulturze rolnej. Taki system wprowadzany jest od dwóch lat. Kontrole gospodarstw objętych programem doprowadziły w ponad 10 proc. przypadków do zmniejszenia unijnych świadczeń. Najwięcej problemów farmerom dostarczała prawidłowa identyfikacja i rejestracja zwierząt hodowlanych.

Źródło: Agrobiznes