Z końcem miesiąca upływa termin wypłaty dopłat bezpośrednich.

Jak informuje ARiMR, wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. złożyło 1,342 mln rolników. Do 8 czerwca 2018 r. ARiMR wypłaciła te płatności 1,333 mln rolników, czyli na wypłatę czeka ok. 9 tys. rolników.

Wnioski o przyznanie płatności ONW za 2017 r. złożyło ok. 749 tys. rolników. Do 8 czerwca 2018 r. ARiMR wypłaciła te płatności 717 tys. rolników, czyli na wypłatę czeka ok. 32 tys. rolników.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - zobowiązania PROW 2014-2020: wnioski złożyło ok. 40,5 tys. rolników. Do 8 czerwca 2018 r. ARiMR wypłaciła te płatności 34 tys. rolników, czyli na wypłatę czeka ok. 6,5 tys. rolników.

Płatności ekologiczne z PROW 2014 – 2020 - zobowiązania PROW 2014-2020: wnioski złożyło ok. 11,48 tys. rolników. Do 8 czerwca 2018 r. ARiMR wypłaciła te płatności 8,08 tys. rolników, czyli na wypłatę czeka ok. 3,4 tys. rolników.

Przypomnijmy, że do 15 czerwca można składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r.

"Kto chce otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2018 r. lub płatności obszarowe finansowane z PROW 2014 - 2020 w pełnej wysokości musi złożyć wniosek o ich przyznanie do 15 czerwca. Rolnicy, którzy nie zdążą zrobić tego w tym terminie muszą liczyć się z tym, że należne im płatności będą pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa 10 lipca. Wnioski czy też zmiany do wniosków, złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane" - przypomina agencja.

Do 10 czerwca rolnicy złożyli blisko 813,68 tys. wniosków przez Internet, ok. 431 tys. rolników złożyło oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 rok w porównaniu z tym złożonym w ubiegłym roku.