Posiadacze (od kwietnia 2005) przeżuwaczy mogą otrzymać dodatkowe pieniądze do użytków zielonych. Innym właścicielom łąk i pastwisk nie będą one przysługiwały. Nie wszystkim się to podoba, bo rolnikom nie dano możliwości wyboru.

Użytki zielone muszą pozostać przez 5 lat w tym samym miejscu. Nie można więc teraz zaorać pastwiska i posiać np. zboża za które również przysługują dopłaty. Poza tym okres referencyjny za posiadanie zwierząt ogłoszono wstecznie nie dając wszystkim równych szans.

Wielu rolników ma pastwiska na gruntach ornych, a na grunty orne nie przewidziano dopłat zwierzęcych. Po protestach rolników ministerstwo zaczyna myśleć o zmianie projektu. Choć od zasadniczego pomysłu nie odstępuje. Jak ostatecznie zostanie rozwiązana ta sprawa? Zgodnie z przepisami ARiMR od dwóch tygodni powinna przyjmować wypełnione wnioski. Na razie jednak większość rolników nie tylko nie otrzymało druków, ale nie wie także co może do nich wpisać.

Źródło: Agrobiznes