Chodzi o działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pomoc będzie przyznawana w kolejności wynikającej z utworzonego dla całego kraju rankingu wniosków. Miejsce wniosku w rankingu zależy od liczby punktów przyznanych za powierzchnię gospodarstwa, wykształcenie wnioskodawcy oraz stopę bezrobocia w powiecie.

- Pieniędzy wystarczy dla wszystkich młodych rolników, którzy złożyli w 2011 r. prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie pomocy i kwalifikują się do jej otrzymania - poinformowała Agencja.

ARiMR przypomniała, że w poprzednich naborach nie wystarczało pieniędzy dla wszystkich zainteresowanych, lecz sytuacja się zmieniła. - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki znowelizował dotychczasowe rozporządzenie o podziale środków z PROW 2007-2013, zastępując wojewódzkie limity środków limitem krajowym. Dzięki temu, pieniądze przeznaczone na działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom" zostały przesunięte z województw, w których nie zostały wykorzystane, do regionów, gdzie ich zabrakło - wyjaśniono.

O 75 tys. zł może się starać rolnik, który nie ukończył 40 lat i planuje gospodarowanie lub już gospodaruje na własny rachunek. Warunkiem uzyskania pieniędzy jest posiadanie wykształcenia rolniczego. W przypadku, gdy rolnik go nie ma, będzie musiał zdobyć odpowiednie kwalifikacje w ciągu trzech lat.

Dotychczas z PROW 2007-2013 została przyznana pomoc dla ponad 16,2 tys. młodych rolników. Tylko w ubiegłym roku dotacje dostało 12 tys. osób.