Choć sytuacja w rolnictwie jest coraz trudniejsza, a ceny płodów rolnych coraz niższe, to wydaje się, że rolnicy nie szukają pozarolniczych źródeł dochodu. Świadczyć o tym może choćby bardzo niskie wykorzystanie środków unijnych na uruchamianie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach działania 311 „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

W działaniu wdrażanym przez ARiMR nie ma konieczności tworzenia nowych miejsc pracy, a dofinansowanie to 50% planowanych kosztów inwestycji, maksymalnie, 100 tys. zł. dla jednego wnioskodawcy, a mimo tego aż w 10 województwach pieniądze wciąż czekają na rolników.

Nie tylko rolnicy, ale również ich małżonkowie i domownicy mogą ubiegać się o dotację. Co istotne wsparcie nie przysługuje wyłącznie na uruchomienie nowej działalności, ale również na rozwijanie już prowadzonej. Dotyczy sytuacji, kiedy rolnik będący płatnikiem KRUS, prowadzi już pozarolniczą działalność gospodarczą i potrzebuje środków na jej rozwiniecie, czyli zakup nowych maszyn lub urządzeń, ewentualnie rozbudowę obiektu, w którym prowadzi działalność.

Dotacje z działania 311 mogą stanowić niedocenianą szansę, przede wszystkim dla domowników w gospodarstwach rolnych, najczęściej dorosłych dzieci rolników, które nie planują przejęcia gospodarstwa po rodzicach, a jednocześnie nie chcą wyjeżdżać ze swoich miejscowości. Właśnie takie osoby mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek i nie musi to być kojarzona zawsze ze wsią agroturystyka, lecz np.:

- warsztat samochodowy ( gdzie działalność prowadzi się na własnej nieruchomości a dotację przeznacza na wyposażenie),

- warsztat stolarski,

- przetwórnie słomy na brykiet opałowy,

- zakład fryzjerki, solarium, kosmetyczka,

-przedszkole

- usługi budowlane,

- wreszcie sprzedaż hurtowa lub detaliczna.

To tylko nieliczne przykłady działalności, które z powodzeniem są prowadzone na terenach wiejskich.

Statystycznie liczba złożonych wniosków w województwach odpowiada liczbie gospodarstw rolnych, ale też nie da się ukryć, że mieszkańcy województw uznawanych za „bogatsze „ takich choćby jak wielkopolskie czy zachodniopomorskie szukają intensywnie swojej szansy i pule środków dla nich przydzielone już dawno wykorzystali.

Wnioski będą przyjmowane do 31 grudnia lub do wyczerpania środków, może, więc warto zastanowić się złożeniem wniosku i wzbogaceniem swojego budżetu o unijne środki.

Poniżej zestawienie wykorzystania środków w ramach działania 311 „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na dzień 01 września 2009r. 

Źródło: farmer.pl

Lp.

Województwo

Liczba gospodarstw rolnych wg danych GUS za 2007r.

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków

1

Dolnośląskie

126 214,00

13 537 029,18   

82

47,36%

2

Kujawsko - pomorskie

98 465,00

17 357 071,42   

250

120,04%

3

Lubelskie

283 787,00

53 220 931,42   

248

34,58%

4

Lubuskie

41 466,00

5 600 253,12   

83

124,43%

5

Łódzkie

183 628,00

35 715 509,82   

106

24,12%

6

Małopolskie

278 666,00

 32 155 083,68   

157

37,02%

7

Mazowieckie

302 291,00

59 340 412,35   

361

51,25%

8

Opolskie

60 004,00

8 010 953,34   

80

74,49%

9

Podkarpackie

280 554,00

26 999 885,47   

165

41,91%

10

Podlaskie

107 852,00

21 993 041,82   

256

92,94%

11

Pomorskie

57 422,00

10 458 746,59   

160

126,61%

12

Śląskie

143 098,00

11 163 413,22   

87

63,82%

13

Świętokrzyskie

129 901,00

27 667 467,84   

101

28,21%

14

Warmińsko – mazurskie

64 859,00

10 236 219,14   

148

122,22%

15

Wielkopolskie

178 664,00

 30 782 839,07   

423

124,35%

16

Zachodniopomorskie

54 086,00

 

 6 638 708,74   

98

127,64%

Razem

 

370 877 566,24   

                    2 805

x