Chodzi o rolników, którzy wcześniej, co najmniej przez pół roku, zatrudniali w swoim gospodarstwie na umowę o pracę przynajmniej jedną osobę.

W zamierzeniach resortu spowoduje to, że na wsiach zaczną powstawać miejsca pracy, czyli tam, gdzie o nie najtrudniej. Ustawa skierowana jest szczególnie do tych rolników, którzy mają duże gospodarstwa i mogą tworzyć trwałe miejsca pracy. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 lutego.

Urzędy w pierwszej kolejności będą subwencjonowały miejsca pracy u tych pracodawców, którzy zatrudnią osoby po zakończonym stażu. Ministerstwo przy przydzielaniu subwencji będzie preferowało programy kierowane do wybranych grup bezrobotnych, tworzone przez urzędy pracy wspólnie z organizacjami pozarządowymi i agencjami zatrudnienia.