Wnioski o dofinansowanie mogą składać mieszkańcy Modliszowa, Pankowa, Stachowic i Wieruszowa nie prowadzący działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, przy którym zamierzają wybudować przydomową oczyszczalnię.

- Dotacja może być udzielona, jeżeli oczyszczalnia ścieków będzie wybudowana na terenie, na którym nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji, podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione - powiedziała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Dotacja dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości wynosi do 4 tys. zł, a na potrzeby dwóch lub więcej nieruchomości do 5 tys. zł. Obecnie z czterech wsi do gminy wpłynęło już około 70 deklaracji.

Wnioski będą rozpatrywane w terminach 31 marca, 30 czerwca i 31 sierpnia. W przypadku wyczerpania wszystkich środków z budżetu gminy przewidzianych na 2012 r. wnioski będą rozpatrywane w kolejnym roku budżetowym.

Mazurek dodała, że równolegle do programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków trwają prace nad opracowaniem koncepcji kanalizacji gminy, z której wyłoni się plan rozbudowy systemu kanalizacji w kolejnych miejscowościach.