Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w "Lokalnej strategii rozwoju" (LSR) opracowanej przez daną LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać już teraz albo wkrótce za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina", Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, LGD Gmina Powiatu Świeckiego, Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem", Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką", Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER", Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM", LGD Korona Sądecka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina", LGD Qwsi, Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, Gmina Powiatu Świeckiego, Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem", Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką", Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER", Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM", LGD Korona Sądecka,   LGD Bądźmy razem, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania "Z Nami Warto" Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski.