Chodzi o działanie "modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wnioski można było składać od 3 stycznia. W piątek Agencja będzie przyjmowała je do "ostatniego rolnika", ale, jeżeli ktoś nie zdąży złożyć wniosku osobiście, może go wysłać pocztą listem poleconym (do 28 stycznia) - poinformował w piątek Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

Najważniejszą zmianą w porównaniu do wcześniejszych naborów była możliwość złożenia jednego wniosku wspólnie przez kilku rolników, którzy w ten sposób np. razem chcieli kupić maszyny lub urządzenia. Umożliwiono też wcześniejsze złożenie wniosków rolnikom, którzy zamierzają przeznaczyć pieniądze na unowocześnienie produkcji mleczarskiej.

W tegorocznym naborze uczestniczą rolnicy z 15 województw, szansy na otrzymanie pieniędzy nie mieli rolnicy z Wielkopolski, gdyż tam limit środków na ten cel został wyczerpany już w poprzednich latach.

W sześciu województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim Agencja przyjmowała dokumenty tylko do 17 stycznia i tam można było starać się tylko o pomoc na modernizację produkcji mleczarskiej. Od 17 do 28 stycznia wnioski mogli składać rolnicy z pozostałych dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Maksymalnie rolnik może otrzymać pomoc w wysokości 300 tys. zł, a ARiMR sfinansować od 40 do 70 proc. poniesionych kosztów inwestycji.

Agencja w styczniowym naborze chce wydać łącznie ok. 2,44 mld zł. Szacuje, że dofinansowanie będzie mogło dostać prawie 19,1 tys. rolników. O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków, lecz liczba przyznanych punktów.